Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Tunnijaotusplaan 2015/16 õa

Põhikool tagab õpilasele õppe kohustuslikes õppeainetes alljärgnevas tunnijaotusplaanis

vastavalt I, II ja III kooliastmele esitatud nädala õppetundide mahus: 

 

1.kl

2.kl

3.kl

I ka

4.kl

5.kl

6.kl

II ka

7.kl

8.kl

9.kl

III ka

Eesti keel

5

7

7

19

5

3

3

11

2

2

2

6

Kirjandus

         

2

2

4

2

2

2

6

A-võõrkeel

   

3

3

3

3

3

9

3

3

3

9

B-võõrkeel

           

3

3

4

3

2

9

Matemaatika

3

3

4

10

4

4

5

13

4

4

5

13

Loodusõpetus

1

1

1

3

2

2

3

7

2

   

2

Geograafia

               

1

2

2

5

Bioloogia

               

1

2

2

5

Keemia

                 

2

2

4

Füüsika

                 

2

2

4

Ajalugu

         

1

2

3

2

2

2

6

Inimeseõpetus

 

1

1

2

1

1

 

2

1

1

 

2

Ühiskonnaõpetus

           

1

1

   

2

2

Muusika

2

2

2

6

2

1

1

4

1

1

1

3

Kunst

2

1

2/1

4,5

1

1

1

3

1

1

1

3

Tööõpetus, käsi-töö ja kodundus; Tehnoloogiaõpetus

1

2

1/2

4,5

1

2

2

5

2

2

1

5

Kehaline kasvatus

3

3

2

8

3

3

2

8

2

2

2

6

Vaba tunniressurss

3

3

2

8

3

5

2

10

2

1

1

4

matemaatika

1

1

1

3

1

1

 

2

 

1

 

1

eesti keel

1

   

1

     

0

   

1

1

inglise keel

 

1

 

1

1

   

1

       

majandusõpe

   

1

1

1

1

 

3

1

   

1

Draamaõpetus/kunst

1

1

 

2

 

1/1

1/1

2

     

0

muusika

     

0

     

0

     

0

B-võõrkeel

     

0

 

2

 

2

     

0

informaatika

     

0

     

0

 

1

 

1

Maksimaalne nädalakoormus

20

23

25

 

25

28

30

 

30

32

32

 

Tegelik nädalakoormus

20

23

25

 

25

28

29

 

29

32

32

 

 

 

You are here: Home Õppetöö Tunnijaotusplaan