Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Õppematerjalid

 

Tallinna Merekalda Kooli õpetajate poolt valmistatud e-õppematerjalid

 * Vastava faili salvestamiseks (download) kõvakettale:

1) Hiire parema klahvi klõps töö nimel
2) Avanevast menüüst valida Save Target As... või Salvesta link nimega...
3) Avanevas Save As -aknas valida kaust, kuhu salvestada vastav fail ja klõpsata Save-nuppu.
 

1.      Aine- ja energiaringe - bioloogia (PowerPoint) - Ene-Külli Tamm

2.      Kümnendmurrud - matemaatika 5.kl (PowerPoint) - Marje Kallasvee

3.      Loomad - loodusõpetus 3.kl (PowerPoint) - Kaja Valguta

4.      LÜG-i muulaste õpiedu võrdlev analüüs 2002.a. ja 2006.a. andmete põhjal (PowerPoint) - Tiit Koppel

5.      Hulknurkade sarnasus - matemaatika 9.-10.kl (WIRISE leht) - Tiit Koppel

6.      Hulknurkade sarnasus - matemaatika 9.-10.kl (WIRISE lehte illustreeriv joonis) - Tiit Koppel

7.      Matemaatika õppematerjalid - Tiit Koppel

8.      Putukad Eestis ja maailmas - bioloogia 8.kl (Publisher) - Marian Gilden

9.      Linnud (värvulised) - loodusõpetus 3.kl (web) - Kati Lepp

10.  Lauakatmine - kodundus 6.-9.kl (PowerPoint) - Maie Piir

11.  Oksiidid - keemia 8.kl  (Powerpoint) - Helle Mürk

12.  Sulamid - keemia (PowerPoint) - Helle Mürk

13.  Kristallide saamisvõimalusi - keemia (Word) - Helle Mürk

14.  Õpilaste koostatud stendid - keemia (Powerpoint) - Helle Mürk

15.  Kunst Internetis - kunstiõp. 8.-12.kl (PowerPoint) - Tavo Tall

16.  Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse abimaterjalid põhikoolile (Veebileht) - Maria Kurisoo

17.  Ametimehed - eesti k. 1.-3.kl (zip:PowerPoint) - Esti Hantson

18.  Keskaja Hansalinnad Eestis - ajalugu 5.kl (PowerPoint) - Pille Vilba

19.  Põhikooli matemaatika õppematerjalid (Veebileht) - Katrin Ruusamägi

20.  Päikesesüsteem - loodusõpetus 3.-4.kl (HotPotatoes test) - Kaja Valguta

21.  Samatähenduslikud sõnad - eesti k. 3.-4.kl (HotPotatoes test) - Kaja Valguta

22.  Koolirõõm ja selle allikad, koolimure ja selle põhjused Lasnamäe Üldgümnaasiumis (e-raamat) - Merike Spitsõn

23.  Uurimustöö ja loovtöö vormistamisest - põhikool ja gümnaasium (PowerPoint) - Iti-Kärt Kiivit, Kristel Kotsar

 

 

You are here: Home Õppetöö Õppematerjalid