Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Loovtööd

Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö üheks põhikooli lõpetamise tingimuseks (Põhikooli riiklik õppekava, 2011). Loovtööks loetakse individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidud uurimistööd, projekti, kunstitööd või muud taolist tööd. Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.

Loovtööde koostamise juhendi leiate siit.

You are here: Home Õppetöö Loovtöö