Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Kooliaasta kalender 2016/17 õa

 

Kooliaasta põhieesmärgid 2016/17 õppeaastaks on alljärgnevad:

  • Suurema tähelepanu pööramine ainetevahelisele lõimimisele ja õpetajatevahelisele koostööle.
  • Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine koolis.
  • Kujundava hindamise põhimõtete järk – järguline rakendamine.
  • Õppekeskkonna kaasajastmine (IKT ja õpetamismeetodid).
  • Narko-, alkoholi- , suitsetamis- ja koolikiusamise vastase ning liiklusohutusalase ennetustöö jätkamamine.
  • Kooli õpilasesinduse töö arendamine.
  • Kooli traditsiooniliste sündmuste jätkamine ja erinevates projektides ning programmides osalemine.
  • Valmistuda liitumiseks Kuristiku Gümnaasiumiga 

 

Tallinna Merekalda Kooli 2016/2017 õppeaasta I poolaasta üldtööplaani leiate siit. (*.pdf formaadis)

Kooliaasta sündmuste jooksev info kooli kodulehel asub siin

 

You are here: Home Õppetöö Kooliaasta kalender 2016/17