Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Eksamid ja tasemetööd 2016/17 õa

 

Haridus- ja teadusministri 24.05.2016 vastu võetud määrusega nr 17

2016 - 2017 õppeaastal  ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või  inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –13. juuni 2017. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

 

PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS  - 16. juuni 2017 kell 16:00

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad  2016/2017 õppeaastal on järgmised:

3. klass  

eesti keeles – 10.mai 2017. a;

matemaatika – 16. mai 2017. a.   

6. klass   

eesti keeles –  3. mai 2017. a;

matemaatika – 9. mai 2017. a; 

ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

You are here: Home Õppetöö Eksamid ja tasemetööd