Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Õppetöö

Õppeaasta eesmärgid 2015/2016 õa

1. Diferentseeritud õpetamise ja hindamise ning õpiabi süsteemi täiustamine.

2. E-Kooli arendamine.

3. Ainesektsioonide töö arendamine: töö andekate lastega, ainepäevade (nädalate) korraldamine kõigis põhiõppeainetes.

4. Kooli tutvustamise süsteemi tõhustamine.

5. Uue õppekava arendamine.

6. Õppenõukogu otsuste täitmise jälgimine (kooli kodukord, turvalisus).

7. Uute ja kaasaaegsete õpimetoodikate rakendamine tundides.

8. Koostöö ja integratsioon.

 

You are here: Home Õppetöö