Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Lapsevanemale

eKool


Laste edenemist koolis saavad jälgida kõik lapsevanemad eKooli kaudu.

eKoolis on 3 olulist osapoolt: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. eKool loob neile erinevad võimalused ja kohustused.
Õpilased võivad eKoolis jälgida oma hindeid ja aineõpetajate märkusi. Samuti näidatakse õpilastele kõigis ainetes antud koduseid töid ja nende sooritamise tähtaegu. Samas on ülal ka kontrolltööde plaan.
Lapsevanematele näidatakse oma laste hindeid ja nende kohta tehtud märkusi. Samuti näeb vanem oma lastele antud koduseid töid. Veerandi jooksul on klassijuhatajal ja ka lapsevanemal võimalus jälgida õpilaste hinnetelehti. Kui lapsevanem on lapse hinnetelehega tutvunud, siis näeb ka klassijuhataja vastavat vanemapoolset kinnitust.

 

eKooli kasutamise aluseks on vaja registreeruda kasutajaks. Peale isikliku konto loomist saab taodelda ligipääsu lapse õpiandmetele.

eKooliga liituda saab lapse vanem siin

 

Avaldust ei ole vaja teha juhul kui see on juba varasemal aastal elektroonilselt esitatud. Seejärel saadetakse andmed süsteemi ja alles siis saab eKooli siseneda.

 

Koolitõend

 

Kui on tekkinud tõrkeid Sotsiaalametist koolitoetuse kättesaamisel, siis kool väljastab jätkuvalt tõendeid laste õppimise kohta meie koolis.

Tõendeid väljastab kooli sekretär tööpäeviti kell 8 -16.

 

Infovoldik lapsevanematele

 

Lasteombudsmani poolt koostatud infovoldik lapsevanematele, millest leiab infot psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimaluste kohta  siin

 

 

You are here: Home Lapsevanemale