Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Projektid

 

 

Tallinna Merekalda Kool on osalenud järgnevates projektides

 

 

Info 2014. ja 2015. a projektide kohta lisandub esimesel võimalusel.

 

 

2013. aasta

Koostööprojekt Tervise Arengu Instituudiga "Lastevanemate suhtumine ja hoiakud - olulised tegurid noorte alkoholi tarvitamise ennetamisel" (2012-2015), sihtgrupp lapsevanemad. Töö koordinaator koolis on sotsiaalpedagoog M. Kasser.


2012. aasta

Projekt "Vaadates teise pilguga".
Veebileht: www.1020.ee/p/teise-pilguga.html


2011. aasta

Ole Kaasas! arvuti ja interneti kasutamise koolitusprojekt II (2011).
Veebileht: www.olekaasas.ee


2010. aasta

Projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev” (2009-2012).
Projekti töörühm:
Merike Vaarandi - direktor
Katrin Ruusamägi – matemaatikaõpetaja
Maire Kasser – sotsiaalpedagoog
Käthlin Lindström – huvijuht
Gea Pulst – raamatukoguhoidja
Projekti on kaasatud 45 kooli Tallinnast ja 44 kooli Turu linnast Soomes. Projekt kestab kolm ja pool aastat 2009 aasta sügisest 2012. aasta lõpuni. Projekti eesmärgiks on anda õpilastele võimalus veeta vahetunnid ja vaba aeg peale koolipäeva huvitavamalt, mitmekesisemalt ning aktiivsemalt. Projekti käigus peaks suurenema ühistegevus nooremate ja vanemate õpilaste vahel ning koolis saab olema rohkem võimalusi vaba aja sisustamiseks. Kool saab osta uusi lauamänge ja spordivahendeid.
Projekt ärgitab mõtlema, mida teiste koolide eeskujul ka oma koolis teha saaks.
Projekti kohta saab lähemalt lugeda:
http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Projekt

 

2010 – 2012 aastatel
Projekt 
"Koolist väljalangemise ennetamine sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu".
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi ja SA INNOVE toel algatatud ning kriisinõustamiskeskuse Mahena ja Avatud Ühiskonna Instituudi poolt läbiviidava projektiga.
Koolisisene tugiisik on sotsiaaltöötaja M. Kasser.


2009. aasta

Draama libreto kunstiline kujundamine.
„Kolmandad Keskaja Päevad” Draama ettekanne täies mahus koolile ja lastevanematele (mai)
Projektikohtumine Sloveenias 2 õpetajat  ja 2 õpilast

 

2009 – 2012 aastatel

Projekt "Noorte vaimse tervise toetamine ja riskikäitumise ennetamine".
Tegemist on Rootsi - Eesti ühisprojektiga (Eestipoolne partner on Suitsidoloogia Instituut).
Koolisisene koordinaator on sotsiaaltöötaja M. Kasser.

 

2009 – 2010 aastatel
Ole Kaasas! arvuti ja interneti kasutamise koolitusprojekt.
Veebileht: www.olekaasas.ee 


2008. aasta

Õpetajate vahetus ja direktori lähetus Portugali.
Draamakostüümide õmblemine
Lavakujunduse valmistamine
„Keskaja päevad.” Õpilaskonverents „Keskaja leiutised ja kultuur”
Draama 1. vaatuse „Kuningata rahvas” esiettekanne
Keskaja muusika ja instrumentide tutvustuskontsert  (Kiili vanamuusika  ans.)
Keskaegsed igapäevased tööriistad ja kostüümid , flaieri valmistamine
Projektikohtumine Rumeenias (Iasi)
„Kuningata Rahvas” tõlkimine inglise keelde.
Lavakujunduse valmistamine
22. sept. „Kuningata rahvas” etendus kooli saalis Itaalia vahetusõpilaste delegatsioonile
Draama teise osa tõlkimine inglise ja osaliselt ka itaalia ja ladina keelde.

Projektikohtumine Portugalis. Juta Teral, Einar Karu, Siim Omri
„Kuningata rahvas” muusikaosa liitmine draamaga ja etendus koolipublikule

 

2007. aasta

Loeng- seminar „Keskaeg ja ladina keel” TÜ professor Anne Lill – 10. Klasside õpilastele ja õpetajatele.

Keskaja filmid „Keskaja kunst ermitaažis” ja „13 sõdalane” 10 klassidele

Keskaegse draama teksti kirjutamine 10 klassides.
Kostüümi ajaloo uurimine ja lõigete valmistamine.
Kostüümide õmblemine.

Ettevalmistus keskaja päevadeks. 
Esitlus oma koolist ja Eestist projektipartneritele (CD – Einar Karu, Siim Omri, Andreas Kaal)
Keskaegsesöögid ja leiutised.
Ornamentika ja kujundus keskaja menüüle. (10. c ja 10. a klass)

13-15 mai „Keskaja päevad”
Keskaegsed toiduretseptid, stendid partnermaadest.
Viktoriini korraldamine.
Kirjutatakse libretot „Kuningata Rahvas” draamale. Parimad tööd 11. A klassis.
Näitused: projektimaade keskaegsed ehitised,
keskaja söögid, keskaegsed leiutised, piinamisriistad, kombed ja riietus.
Kostüümide esitlus  ja munkade ning saatjate – daamine intuligentside jagamine.
Viktoriin keskaja teemadel
Film : Alkoholi ajaloost keskajast tänapäevani. 
Filmi konsultandi dr. Enno Krossi sõnavõtt õpilastele.
10. b ettekanne  Milano  katedraalist ja teistest selle linna vaatamisväärsustest koos oma  piltide ekspositsiooniga.
Parimate  autasustamine  ja ühispilt Aleksandr Paskevitði skulptuuri  „Rüütel – rahuvalvaja” juures.
(õpilane kinkis oma töö koolile)
Pildid - Kool

Projekti koosolek Portugalis – Portos. 
Esimese aasta lõpukoosolekule sõitsid kunstiõpetaja Tavo Tall ja projektijuht Siiri Tall.
Pildid - Portugal

Töö veebileheküljega.
Õpilaste keskaegsete draamatekstide viimistlemine – ühislibretto kirjutamine.
Koordinaatorite projektikohtumine Tallinnas
Keskaegsete retseptide kogumiku kunstiline kujundamine

 

2006. aasta

Näitus „Keskaegsed piinamisriistad” külastus
10.a. Kl. (tea ja mariti  pildid).

Projektikoosolek Sloveenias (õpetajad Aivi Margus ja Siiri Tall)
Projektis osalevate õpetajate koosolek
(Maie Piir, Aivi Margus, Piia Ilves, Tavo Tall, Anne Maiberg, Helina Turm , Siiri Tall)

Rakvere linnuse külastus ja õpitoad. 10b, 10c ja 10 a
30 õpilast ja 7 õpetajat.

2 õpetaja (Anne Maiberg ja Aivi Margus) ja projektijuhi (Siiri Tall) lähetus Sardiinasse – Cagliari.

Materjali valmistamine väheandekatele lastele (Pia Ilves)
Cd- keskaja teemadest: "Küünalde  valmistamine", "Keskaegsed relvad", "Keskaegsed maiustused", "Rakvere linnus ja keskaegsed kombed".
Õpetajate aastalõpp Tallinna Vabaõhu muuseumis.

 

 

You are here: Home Kool Projektid