Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Kooli ajalugu

Kilde ajaloost

 

On 1987. aasta 1.september. Ilm on tuuline, jahe, kuid suviselt päikesepaisteline. Läänemere tee 31 hoone juurde Lasnamäel ruttavad pisipõnnid koos emade-isadega. Lastel on käes lillekimbud, paljudel on seljas ranitsad. Kiirustavad ka suuremad tüdrukud-poisid, sest just siin kuskil ootab neid uus õpetaja klassisildiga, et koos alustada uut õppeaastat.

 

Kooli pilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juba eemalt on näha ilusat sügavpunastes värvitoonides koolimaja. Sigin-sagin tema ümber hakkab tasapisi vaibuma, sest rivistutakse klasside kaupa koolisöökla akende alla. Peagi kostavad marsihelid ja ligi tuhandepealine õpilaste kolonn liigub õpetajate saatel koolimaja peatrepi ette. Nii mõnigi ema pühib silmist pisara, sest on ju tema pisitütreke või poisipõnn osaline sel tähtsal päeval - esimesel koolipäeval uhiuues koolimajas.

 

Ako RaudKoolitrepil seisavad saabunud külalised. Kooli direktorile Ako Rauale antakse üle sümboolne võti tõendamaks, et teadusetempel on täiesti valmis. Koolisildilt eemaldavad katte kooli ainsa 9 klassi õpilased.

 

Veel ei helise koolikell, sest sissepääsu klassidesse, pikkadesse koridoridesse, avaratesse võimlatesse takistab lint, mille koos direktoriga lõikab läbi haridusminister Elsa Gretškina.

 

Heliseb koolikell - esimene selle kooli ajaloos...
27 klassiruumi täitub õpilastega. Üheteistkümnest võib kuulda venekeelset juttu, ülejäänud ruumidest kostub siiski ka armsat emakeelt.

 

Õpilased saavad tuttavaks oma õpetajatega ja 1987/88 õppeaasta - esimene Tallinna 62. Keskkoolis võib alata!
Olgu selles majas õnne ja rõõmu, hoogsat pealehakkamist ja töötahet paljudeks aastateks!

 

Õppetööd alustas 651 õpilast, neist 395 venelased.

 

Kooli esimeseks direktoriks sai Ako Raud. Õppealajuhatajateks oli algklassides Leonora Valgma, keskkoolis Merike Kiviorg. Kooli- ja klassivälist tööd hakkas juhatama Maie Kulu. Eesti õppekeelega klassides olid klassijuhatajateks Kati Kullamaa, Leonora Valgma, Marika Vinni, Ly Reintam, Svetlana Kernu, Margit Usin, Esti Hantson, Tiia Arna, Maie Piir, Urve Saaren, Rein Raudsepp, Erkki Piisang, Inge Jaanson, Kai Märtik, Katrin Golovanova, Mihkel Rebane

 

* * *

 

1988/89 õppeaasta algas Tallinna 62. Keskkoolis ainult eesti lastele, sest Lasnamäel valmis uus koolimaja vene õppekeelega lastele.
Sel õppeaastal alustas õpinguid 1190 õpilast. Algklasse oli 13, keskastme klasse 9 ja keskkooliklasse 3. Õppealajuhatajateks oli algklassides Leonora Valgma, vanemas astmes Ülle Siiroja. Kooli- ja klassivälist tööd organiseeris Peeter Palusoo. Klassijuhatajateks olid Tiia Arna (I a), Esti Hantson (I b), Irja Viigimäe (I c), Eike Vili (I d), Kati Lepp (II a), Leonora Valgma (II b), Erica Järv (II c), Ly Reintam (III a), Krista Letunovitš (III b), Marika Vinni (III c), Ülle Jõeots (IV a), Svetlana Kernu (IV b), Anne Lainoja (IV c), Tiina Klaas (V a), Katrin Golovanova (V b), Maie Piir (VI a), Urve Saarem (VI b), Rein Raudsepp (VII a), Tiiu Penu (VII b), Erkki Piisang (VIII a), Ellen Plaado (VIII b), Merike Vaarandi (IX a), Kadri Mäger (X a), Ebe Jalast (X b), Mihkel Rebane (XI).
Keskkoolis võivad õpilased õppida süvaõppega klassides. Üheks erialaks on foto- ja filmikunst, teisks loodushoid ehk ökoloogia.
Sel õppeaastal pandi alus paljudele traditsioonidele: esmakordselt viidi läbi lillekompositsioonide võistlus, joonistuste ja plakatite konkurss. Regulaarselt alustas tööd koolikino. Hoolsalt tegutsesid laulukoorid. Loodi sidemeid hõimuvellede - soomlastega.

 

* * *

 

1989/90 õppeaasta läheb kooli ajalukku eeskätt seetõttu, et sel aastal lõpetab kooli I lend.
1. septembril alustas õpinguid 908 õpilast. Algklasse avati 13, keskastme klasse 12 ja keskkooliklasse 5.
Õppealajuhatajateks oli algklassides Leonora Valgma, vanemas astmes Maie Piir. Kooli- ja klassivälist tööd organiseeris Lilija Kuusemäe. Algklasside õpetajatest olid uued: Küllike Kivistik, Ege Hallik, Pille Vilba ja Iren Maibaum. Klassijuhatajad keskkoolis: Tiina Mägi (X a), Merike Vaarandi (X b), Jaan Väinsalu (XI a), Ebe Jalast (XI b), Mihkel Rebane (XII). Jätkus foto- ja filmikunsti ning ökoloogia süvaõpe.
Regulaarseks muutusid koolidiskod, koolikino. Tegutsesid kunstiringid, ansamblid, tehti näitemänge. Palju oli üritusi hõimupäevade raames. Esmakordselt toimus ka "rebaste" ristimine. Traditsiooniks on kujunemas emadepäeva kevadkontsert.
I lennuga lõpetas 31 õpilast, hõbemedaliga lõpetas kooli Katrin Kull.

 

* * *

 

1990/91 õppeaasta esimesel koolipäeval alustas õpinguid 1167 õpilast 45 klassikomplektis.
Õppealajuhatajatena jätkavad Leonora Valgma (algklassid) ja Ülle Siiroja (vanem aste). Esmakordselt on keskkoolis 6 klassi: Xa (Piret Jamnes), Xb (Lea Koppel), XIa (Tiina Mägi), XIb (Merike Vaarandi), XIIa (Mihkel Rebane),XIIb (Ebe Jalast).
Senise "rebaste" päeva asemele tuli "rebasenädal". Traditsiooniks saab ka jõulunädal.
II lennuga lõpetas 42 õpilast, hõbemedaliga lõpetasid kooli Piia Kaljukivi ja Katrin Kask.

 

* * *

 

1991/92 õppeaasta esimesel koolipäeval alustas õpinguid 1285 õpilast 48 klassikomplektis.
Algklasside õppealajuhatajana jätkas Leonora Valgma, keskastme õppealajuhatajaks sai Meeli Kaldma. Õpilaste rohkuse tõttu toimus õppetöö kahes vahetuses.
Keskkoolis pakutakse ühe erialana tele- ja raadioajakirjandust.
III lennuga lõpetas 40 õpilast, hõbemedaliga lõpetas kooli Margit Matsina.

 

* * *

 

1992/93 õppeaasta esimesel koolipäeval alustas õpinguid 1224 õpilast.
Algklasside õppealajuhatajana alustas Tiia Arna, keskastme õppealajuhatajana jätkab Meeli Kaldma ja keskkooli õppealajuhatajaks sai Merike Spitsõn.
Hoogustus kooli vokaalinstrumentaalansambli tegevus. Kooli mudilas-, laste- ja naiskoor võtavad osa laulupeost.
IV lennuga lõpetas 41 õpilast, hõbemedaliga lõpetas kooli Merike Meier.

 

* * *

 

1993/94 õppeaastal on koolis 1250 õpilast.
Algklasside õppealajuhatajaks on Tiia Arna ja vanemas astmes Merike Spitsõn.
Tööd alustas laste estraaditantsu ring. Meie kooli miss - Ketlin Priskus - võidab "Lasnamäe piiga" tiitli. Laste- ja naiskoor võtavad osa juubelilaulupeost.
V lennuga lõpetas kooli 48 õpilast.

 

* * *

 

1994/95 õppeaastal on koolis 1266 õpilast.
Algklasside õppealajuhatajaks on Tiia Arna ja vanemas astmes Merike Spitsõn.
Sel õppeaastal tabab kooli suur kaotus - sureb kooli direktor Ako Raud (08.02.1935-13.03.1995).

 

 

You are here: Home Kool Ajalugu