Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Kool

Kooli moto: Kultuur algab minust enesest.

Meie kooli iseloomustab:

* Õpilase individuaalsust arvestav kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate kaader

* Tugev tase loodusainetes, kunstiõpetuses, võõrkeeltes, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses

* Töine, rahulik ja õpilasesõbralik õppekeskkond

* Võimalus kaasa lüüa mitmetes rahvusvahelistes õpilastele ja õpetajatele suunatud projektides

 

Meie koolis on:

* Suuremat tähelepanu pööratud loodusainete ja kunstiainete õpetamisele

* Kooli eripära toetamiseks täiendavad kunsti, kehalise kasvatuse, majanduse, inglise keele ja draamaõpetuse tunnid

* Põhikooli õpilase loovtöö sooritamise toetuseks arvutiõpetuse ja loovtöö koostamise tund 

* „Hea Alguse“ metoodika elementide kasutamine I kooliastme  õppetöös

* Integratsiooni eesti keele tunnid põhikooli osas õpilastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel

* Väikeklassid erivajadustega õpilastele 
* Kaasaegse sisseseadega poiste ja tüdrukute tööõpetuse/kodunduse õppeklassid

* 2 internetiühendusega arvutiklassi

* Kaks spordisaali ja staadion

* Tore raamatukogu

* Heatasemeline koolisöökla

* Tasuta õpilasringid - koorid, ansamblid, tantsu- ja näitering, kitarri- ja pilliõpperingid ja palju muudki

 

 

You are here: Home Kool