Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Õppekava ja ainekavad

 

Tallinna Merekalda Kooli õppekava üldosa leiate siit (*.pdf formaadis).

Õppekava kinnitamise käskkiri asub siin (*.pdf formaadis).

 

Tallinna Merekalda õppekava  lisad (*.pdf formaadis) alljärgnevalt:

Lisa 1 Eesti keel ja kirjandus;

Lisa 2 Võõrkeeled;

Lisa 3 Matemaatika;

Lisa 4  Sotsiaalained;

Lisa 5 Loodusained;

Lisa 6 Kunstiained;

Lisa 7 Kehaline; 

Lisa 8 Tehnoloogia.

You are here: Home Dokumendid Õppetöö dokumendid Õppekava ja ainekavad