Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Õppetöö dokumendid

 

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste vastuvõtmise kord (*.pdf formaadis).

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste koolist väljaarvamise kord (*.pdf formaadis).

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste õpitulemusvestluste läbiviimise kord (*.pdf formaadis).

Õpilase loovtöö koostamise ja hindamise juhend (*.pdf formaadis).

 

Kooli kodukord

Kodukorra lisad

Lisa 1: Arvutiklassi kodukord

Lisa 2: Looduslabori klassi kodukord

Lisa 3: Tehnoloogiaõpetuse klassi kodukord

Lisa 4: Raamatukogu kodukord

Lisa 5: Õpilase käitumise mõjutamise meetmed

Lisa 6: Õpilaste ja nende pereliikmete nõustamise kord

Lisa 7: Õpilaste kooliväliste ürituste korraldamise kord 

Lisa 8: Õpilaste ja vanemate tunnustamise kord

You are here: Home Dokumendid Õppetöö dokumendid