Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Evakuatsiooni juhend

Avastades tulekahju

 • Päästa vahetus ohus olijad ja vajadusel anna evakuatsioonihäire.
 • Kustuta esmaste tulekustutusvahenditega.
 • Naase võimalikult kiiresti oma klassi juurde ja võimalusel evakueeri õpilased, suundudes koolimajast välja kokkulepitud kogunemiskohta.
 • Helista 112.

Evakuatsioonihäire (pikk alarmkell)

 • Säilita rahu.
 • Sulge aknad ja uks. Ust ära lukusta!
 • Anna õpilastele korraldus evakueeruda. Liigu sobivat teed pidi koolimajast välja kokku lepitud kogunemiskohta.
 • Võta kaasa klassi õpilaste nimekiri.

Äkkrünnak

 • Rünnakut avastades võimlusel varju, vajadusel põgene. Ära ründajaga kontakteeru!
 • Helista 112 ja järgi saadud korraldusi.
 • Jää rahulikuks ja teata lastele, et koolimajas on oht. Ära luba õpilastel helistada!
 • Lukusta uks ja jää ootama politsei saabumist. Kui ust ei ole võimalik sulgeda, tuleb evakueeruda.

Pommikahtlase eseme leid

·          Ära puuduta ega liiguta eset!   Eemaldu sellest. Anna korraldus ka teistele sellest eemaldumiseks!

 • Teata leiust 112 ja juhtkonda (Raino Liblik, Aivar Suursaar, Katrin Ruusamägi)

 Õpilane narkouimas või alkoholijoobes koolis

 • Sekku koheselt! Ürita õpilane kaasõpilaste juurest ära juhtida. Helista 112. Teavita õpilase vanemat/hooldajat.

 Õnnetus koolis

 • Anna esmaabi.
 • Vajadusel helista 112. Informeeri kooli meditsiiniõde. Tõsisest õnnetusest või surmajuhtumist teavitab politsei lapsevanemaid.

Õpilase või koolitöötaja surm kooli territooriumil

 • Alusta koheselt elustamist
 • Helista 112 ja tegutse vastavalt nende poolt antud korraldustele
 • Informeeri juhtkonda (Raino Liblik, Aivar Suursaar, Katrin Ruusamägi)

Epideemia

 • Toidumürgituse ja haiguse kiire leviku kahtlusest või haiguse kiirest levimisest teavitab kooli meditsiinitöötaja  viivitamatult Terviseameti kohalikku esindust.
 • Terviseameti valvetelefon: 534 40 429

 

Kogunemisekohad evakueerumise korral.

You are here: Home Dokumendid Kooli dokumendid Evakuatsiooni juhend