Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Kooli dokumendid

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste vastuvõtmise kord (*.pdf formaadis).

Tallinna Merekalda Kooli õpilaste koolist väljaarvamise kord (*.pdf formaadis).

Kooliväliste ürituste korraldamise kord (*.pdf formaadis). Kooli kodukord koos lisadega siin.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine (käskkiri) siin (*.pdf formaadis).

Vabade ametikohtade täitmise kord siin (*.pdf formaadis).

Tallinna Merekalda Kooli töötasujuhend on uuendamisel.

 

You are here: Home Dokumendid Kooli dokumendid